Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De omgang van de Nederlanders met het water verandert. In plaats van te vechten tegen de natuur, door steeds hogere dijken te bouwen en meer technologie in te zetten, wordt gezocht naar de integratie van natuurlijke systemen in de gebouwde omgeving om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden.
De stedelijke watersystemen zijn nu nog niet ingericht op grotere, frequentere regenbuien en perioden van droogte en hitte. Bestaande oplossingen voldoen niet meer, terwijl Nederland toch al eeuwen in deze natte toestand verkeert. Het archief van Het Nieuwe Instituut herbergt talloze historische voorbeelden die tonen hoe de integratie van waterbouw- en huishouding in ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschapsarchitectuur van meerwaarde is geweest in culturele, sociale, ecologische en economische zin.

In een serie besloten workshops zal vanaf begin oktober 2014 onderzoek worden gedaan naar de relatie tussen waterhuishouding en stedenbouw, door bestudering van dit historische materiaal uit het archief van Het Nieuwe Instituut. Het werk van Joël M. de Casseres (1902-1990) en Cornelis van Eesteren (1897-1988) staat hierbij centraal. Beiden zagen stad en landschap destijds al niet langer als tegengestelden, maar als twee elementen van hetzelfde stedelijke systeem. In de context van het huidige watervraagstuk zijn de denkbeelden van Van Eesteren en De Casseres over de integratie van elementen, systemen en stromen opnieuw actueel.

De workshops worden geleid en samengesteld door Fransje Hooimeijer (TU Delft), Lodewijk van Nieuwenhuijze (H+N+S Landschapsarchitecten) en Frits Palmboom (TU Delft / Palmbout-Urban Landscapes). Deelnemers aan de workshops zijn o.a. studenten, ontwerpers, civiel ingenieurs, beleidsmakers en andere professionals.

Om de voortgang en resultaten van dit onderzoek in kaart te brengen, verschijnen gedurende de looptijd van het project op deze pagina verslagen in woord en beeld van de workshops.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu in het kader van de ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO), het werkprogramma van het rijk op het gebied van architectuur en ruimtelijk ontwerp voor de periode 2013-2016.
Ook het project Natuur & Ruimtelijk Ontwerp waar Het Nieuwe Instituut momenteel aan werkt, over een zogeheten ‘natuur-inclusieve ontwerppraktijk’, valt hieronder. Met beide projecten stelt Het Nieuwe Instituut een nieuwe omgang van de ontwerpwereld met de natuur aan de orde. De effecten van het veranderende klimaat en het opraken van  grondstoffen maken deze nieuwe verhouding tot de natuur noodzakelijk, waarmee tegelijkertijd de kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt verbeterd.

Fransje Hooimeijer, Frits Palmboom, Lodewijk van Nieuwenhuijze
Julia van der Meer
Joosje van Geest
Lotte Haagsma
Jochem van der Spek

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier AAARO Onderzoeksprojecten.

Het project Water & Stedenbouw is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu in het kader van de ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO).