Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Houtribdijk

De Houtribdijk was ooit bedoeld als een kustlijn, die het nieuwe land van de Markerwaard zou omarmen. Omdat de Markerwaard uiteindelijk nooit werd drooggelegd ligt de dijk nu als een verweesd element aan twee kanten in het water. Desalniettemin speelde de dijk een voorname rol in de ruimtelijke ontwikkeling van de infrastructuur van het IJsselmeergebied, door het noordelijk deel van Noord-Holland en het midden en oosten van het land met elkaar te verbinden. Op welke wijze is in het ontwerp en de uitwerking van de dijk ingespeeld op de fysieke condities van de plek en op de landschappelijke beleving van die route? De dijk voldoet vandaag de dag niet meer aan de huidige veiligheidsnormen en is aan vernieuwing toe. Binnen het onderzoeksprogramma van de Van Eesteren-leerstoel die Frits Palmboom bekleedt, wordt in de komende jaren gezocht naar een nieuwe visie op de zone rondom de Houtribdijk.

Workshop

In de afgelopen weken hebben de studenten onder leiding van Frits Palmboom in het archief van Het Nieuwe Instituut en het archief van Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad onderzoek gedaan naar het ontwerpproces dat vooraf ging aan de Houtribdijk. Vragen die hierin centraal stonden zijn: waarom werd de Houtribdijk op deze manier getraceerd? Via welke stappen kwamen Van Eesteren en anderen tot het definitieve ontwerp? Welke kennis uit andere vakgebieden is in dit proces geïntegreerd? Welke lessen zijn daaruit te leren voor de toekomst?

Slotbijeenkomst

Aansluitend aan de presentatie van de onderzoeksresultaten tijdens deze slotbijeenkomst, vindt een gesprek plaats over hoe het verleden en de toekomst van de dijk met elkaar kunnen worden verbonden. Voor een nieuwe visie op de Houtribdijk moeten verbindingen worden gelegd tussen een landschappelijke ontwerpvisie, de kennis van het natuurlijke systeem, en (civiel)technische ingrepen. Maar het vraagt ook om een herinterpretatie van het werk van Van Eesteren van destijds.

De publieke slotbijeenkomst en de besloten workshop over de Houtribdijk maken deel uit van het project Water & Stedenbouw, een AAARO-onderzoek naar klimaatadaptief ontwerpen. Deze workshop ging van start met een publieke startbijeenkomst op 7 november, waarin Frits Palmboom een inleiding op het thema gaf.

datum
12/12/2014
tijd
15:00 – 17:00
 
 
 
 
Fransje Hooimeijer, Frits Palmboom, Lodewijk van Nieuwenhuijze
Julia van der Meer
Joosje van Geest
Lotte Haagsma
Jochem van der Spek

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier AAARO Onderzoeksprojecten.

Het project Water & Stedenbouw is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu in het kader van de ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO).