Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Een serie workshops over de ontwerp- en planningsstrategieën van onze voorgangers in de omgang met het huidige watervraagstuk wordt afgesloten met de presentatie van de onderzoeksresultaten. Moderator Bart Cosijn gaat in gesprek met de workshopleiders over de actuele waarde van de rijke Nederlandse ontwerp- en planningsgeschiedenis.

Wat kunnen we leren van de ontwerp- en planningsstrategieën van onze voorgangers in de omgang met het huidige watervraagstuk? Deze vraag stond centraal in een serie workshops onder leiding van Fransje Hooimeijer (TU Delft), Frits Palmboom (TU Delft / Palmbout Urban Landscapes) en Lodewijk van Nieuwenhuijze (H+N+S Landschapsarchitecten). De resultaten van het onderzoek werden steeds in expertmeetings besproken met stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, civiel ingenieurs, beleidsmakers en historici.

In deze afsluitende bijeenkomst worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd, waarbij moderator Bart Cosijn in gesprek gaat met de workshopleiders over de actuele waarde van de rijke Nederlandse ontwerp- en planningsgeschiedenis. Historische voorbeelden uit het archief van Het Nieuwe Instituut laten zien hoe in het verleden intelligente verbindingen werden gelegd tussen landschappelijke ontwerpvisies, kennis van natuurlijke systemen en civieltechnische ingrepen. 

Drie workshops

Wat kan een nieuwe generatie stedenbouwers leren van Cornelis van Eesteren (1897-1988) als het gaat om de omgang met het huidige watervraagstuk? Die vraag stond centraal in de eerste workshop voor studenten Urbanism van de TU Delft, onder leiding van Fransje Hooimeijer. In de tweede workshop deden de studenten met Frits Palmboom onderzoek naar het ontwerpproces dat vooraf ging aan de Houtribdijk, een project waar Cornelis van Eesteren decennialang aan werkte. In de derde workshop stond de relatie tussen onderzoek en ontwerp centraal. Aan de hand van zowel historische als recente voorbeelden werd onder leiding van Lodewijk van Nieuwenhuijze onderzocht hoe kennis van natuurlijke condities van een locatie kan worden geïntegreerd in ruimtelijk ontwerpen.

AAARO

Het project Water & Stedenbouw werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu in het kader van de ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO), het werkprogramma van het rijk op het gebied van architectuur en ruimtelijk ontwerp voor de periode 2013-2016. Ook het project Natuur & Ruimtelijk Ontwerp, over een zogeheten ‘natuur-inclusieve ontwerppraktijk’, valt hieronder. Met beide projecten stelt Het Nieuwe Instituut een nieuwe omgang van de ontwerpwereld met de natuur aan de orde. De effecten van het veranderende klimaat en het opraken van grondstoffen maken een nieuwe ontwerphouding noodzakelijk, waarmee tegelijkertijd de kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt verbeterd.


Table d'Hôte

Graag bieden wij u bij het lezingenprogramma op de donderdagavond de mogelijkheid om voorafgaand aan het programma om 18.30 uur aan te schuiven bij een maaltijd in Het Nieuwe Café. De prijs van de maaltijd bedraagt 12,50 euro. U dient in verband met de afname van de catering uiterlijk twee dagen vooraf te reserveren via eventbrite.

datum
20/04/2015
tijd
20:00 – 22:00
taal
Nederlands
 
locatie

Auditorium Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
Rotterdam

toegang

Gratis
Reserveren verplicht

Fransje Hooimeijer, Frits Palmboom, Lodewijk van Nieuwenhuijze
Julia van der Meer
Joosje van Geest
Lotte Haagsma
Jochem van der Spek

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier AAARO Onderzoeksprojecten.

Het project Water & Stedenbouw is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu in het kader van de ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO).